Zoete aardappel (Ipomoea batatas)


Familie:             Zoete aardappel(bataat) is lid van de windefamilie (Convolvulaceae). Twee                                         lastige soorten onkruid, akkerwinde en haagwinde, zijn ook lid van deze familie.                                   Eigenlijk is zoete aardappel dus geen aardappel.
                        Het grote voordeel van zoete aardappel is dat de gevormde knollen inuline                                         bevatten. Ons lichaam neemt inuline minder snel op dan zetmeel uit aardappelen.                               Zoete aardappel is vezelrijk, maar niet rijk aan calorieën.


Teeltwisseling:    Zes jaar


Zaaien/planten: Zaaien van zoete aardappel is wel mogelijk, maar niet gebruikelijk. Jonge scheuten
                        die uit de knollen ontstaan, stekken gemakkelijk.
                        Gespecialiseerde kwekers bieden in het voorjaar jonge planten aan. Er zijn diverse
                        rassen beschikbaar.
                        Zoete aardappel is een warmte minnend gewas. Pas als de bodemtemperatuur                                   stijgt boven de 16 graden, kunnen de jonge planten de grond in. Planten op                                         ruggen in luchtige, goed drainerende grond, die goed opwarmt, heeft de voorkeur.                               Rijen minstens 75 cm. uit elkaar, 50 cm. afstand in de rij.
                        Onder de juiste omstandigheden kunnen zoete aardappelen uit de supermarkt                                     scheuten vormen. Ga als volgt te werk:
                         - Leg de knol schuin (met het smalle gedeelte omlaag) in een met potgrond                                          gevulde pot. De potgrond mag niet te droog, maar zeker ook niet te nat zijn                                        (schimmelvorming). Zet de pot op een schotel en geef met mate water op de                                      schotel (niet bovenaf).
                         - Zorg voor optimale warmte (zo’n 25 graden is ideaal). Dat kan prima in een                                        mini kweekkasje (propagator). Minder warmte kan ook, maar dan loopt de knol                                  trager uit.
                         - De zoete aardappel wortelt en maakt scheuten. Als de scheuten een centimeter                                    of tien lang zijn, knip je de toppen af, zo’n zeven cm. lang. Steek de geknipte                                      stekken afzonderlijk in potjes. Laat de stekken wortelen en kweek de plantjes op.                                  Pot om naar een grotere maat pot, als dat nodig is. Denk aan de                                                        warmtebehoefte. Pas in de tweede helft van mei kunnen de plantjes eventueel                                      naar buiten.


Bemesting:         Geen verse mest. Te veel stikstof levert weelderige groei met veel en groot blad                                    en weinig knollen. Vanaf half juli kan een bescheiden gift patentkali de planten                                  helpen bij de knolvorming. Zorg voor grond met een losse, luchtige structuur, die                                  snel opwarmt.


Oogsten:            Zoete aardappelplanten beginnen na de langste dag met vorming van knollen.
                         Oogsten kan beginnen, als de grondtemperatuur beneden de 15 graden zakt.
                         Meestal kan in de loop van oktober de oogst beginnen, bij koud weer eerder, bij
                         warm weer later.


In de keuken:      Bakken, barbecueën, frituren, grillen ,koken, pureren, rauw in salade, het kan
                         allemaal met zoete aardappel.

Copyright @ jeugrubbenhof