Een composthoop maken


Wanneer je een nieuwe composthoop maakt en je hebt nog een composthoop van het vorige seizoen, kun je een klein deel van de oude hoop in de loop van het jaar spreiden over de nieuwe hoop. Zo’n toevoeging van een beetje oude compost bevat een hoge concentratie aan micro-organismen en bevordert het composteringsproces. Trouwens, een half emmertje grond uit een oudere, gezonde tuin bevat al een duizelingwekkend aantal bacteriën en andere micro-organismen.


Het is mogelijk, dat “compostmaker” het proces van composteren in gang zet en versnelt. Bij de start van een composthoop kan compostmaker/versneller zinvol zijn. Compostmaker is te koop in verschillende soorten en prijsklassen. Bij geen product is precies te achterhalen wat er in zit. Er wordt gesproken over bacteriën en voedingselementen. Maar nergens wordt duidelijk in welke hoedanigheid en in welke aantallen/verhouding. Het is in ieder geval goedkoper regelmatig wat
oude compost toe te voegen aan de composthoop in wording. Dat maakt (dure) compostmaker overbodig.


Vroeger werd gedacht, dat toevoeging van kalk de compostering zou verbeteren en de compost minder zuur zou maken. Dit idee is echter achterhaald.


Aanhoudende natte perioden en droge perioden kunnen het composteringsproces vertragen. Na een tot anderhalf jaar is het proces aardig gevorderd. Halverwege kan van bovenaf met een grondboor een aantal gaten worden geboord. Door de gaten komt er lucht tot beneden in de hoop. Door die methode wordt het tijdrovende en zware karwei van omzetten en binnenste buiten keren van de hoop omzeild.


September/oktober is de meest geschikte tijd om de compost te verdelen. De grond kan daarna licht worden gespit en kan dan wachten op het volgende voorjaar.


Copyright @ jeugrubbenhof