De prei-mineervlieg

 

Vaak zijn nu in de prei de vraatsporen(roodbruine gangen) en

rood-bruine poppen van de prei-mineervlieg te vinden.

De larven van deze prei-mineervlieg boren gangen in planten

en richten daar grote schade mee aan. Naast prei zijn ook

uiensoorten, bieslook en knoflook in trek bij de prei-mineervlieg.

 

De poppen van de prei-mineervlieg komen uit bij het oplopen

van de temperatuur, meestal in maart. De prei-mineervliegen

van deze eerste generatie gaan op zoek naar geschikte planten

om eitjes af te zetten. De maden van deze eerste generatie eten

hun buikje rond en ontwikkelen zich tot poppen. Deze poppen

blijven in de zomer in het pop-stadium. Dat verklaart waarom

zomerprei veel minder last heeft van aantasting. Volwassen

prei-mineervliegen zijn niet actief in hartje zomer en de poppen

zijn in rust.

 

Pas in augustus/september komen de poppen uit en deze tweede generatie prei-mineervliegen legt de eitjes op de dan aanwezige, pas geplante winterprei en de maden uit deze eitjes veroorzaken de schade zoals hierboven beschreven.

Het is dus ontzettend belangrijk om de nog niet uitgekomen poppen onschadelijk te maken. Hieronder tips bij het oogsten van de prei:

  • Haal preiplanten op tijd uit de tuin; liefst voor eind februari
  • Maak de prei thuis schoon. Als de prei toch op de tuin wordt schoongemaakt, zorg dan dat het afval (met de poppen van de mineervlieg) verdwijnt in een kuil van minstens een halve meter diep en gooi die kuil na het schoonmaken meteen goed dicht.
  • Gooi het afval NIET op de composthoop en laat het zeker niet zo liggen in de tuin.

 

Hoe is de prei-mineervlieg te weren?

Er is eigenlijk maar één effectief middel om de prei-mineervlieg te weren en dat is  door het gebruik van speciaal insectenwerend gaas. De grootte van de mazen mag niet meer zijn dan 0.8 mm.

Vooral in voorjaar en najaar zijn de prei-mineervliegen actief. In het najaar moet het gaas bij zacht weer tot in december aanwezig zijn. Als het gaas moet worden verwijderd, bijvoorbeeld om te oogsten of om te wieden, dan kan dat het beste vlak na zonsopkomst gebeuren bij zo laag mogelijke temperatuur. De activiteit van de prei-mineervlieg is dan het laagst.

Tenslotte voor alle duidelijkheid: de prei-mineervlieg bestrijden met chemische middelen is niet haalbaar. De bestaande middelen zijn in Nederland alleen te verkrijgen en te gebruiken met een spuitlicentie. Je zou constant moeten bestrijden, want een enkele keer is niet voldoende.

Ieder wil toch gezonde prei-planten oogsten. Neem dus voor lief als een beestje van de oogst heeft gesnoept. Je weet dan zeker de oogst gifvrij en gezond is.

Copyright @ jeugrubbenhof

unsplash