Varenrouwmug

 

Varenrouwmuggen zijn kleine mugjes, die wel wat lijken op fruitvliegjes

Een invasie van varenrouwmug kan optreden na aanvoer van besmette grond of besmette planten in pot.

In relatief warme kassen en tunnels en  ook gewoon in de huiskamer zijn varenrouwmuggen soms massaal aanwezig. De volwassen muggen leven maar enkele dagen.

In sneltreinvaart leggen de muggen eitjes in de warme, vochtige potgrond.  Uit de eitjes komen larven.  Larven van de varenrouwmug zijn bleekwit met een zwarte kop. Ze zijn moeilijk te zien, want ze zijn niet groot. Ze knagen aan de wortelhals van planten.  De larven verpoppen al snel en uit de poppen komen nieuwe varenrouwmuggen.Vooral jonge planten sterven af door de vraatschade van de larven.

Voor het leggen van de eitjes zijn de varenrouwmuggen aangewezen op vochtige, warme, humusrijke  grond.  Bijvoorbeeld  turf rijke grond.

Als de bovenlaag( zo'n 1 cm.) van de grond in potten is afgedekt met scherp zand of brekerzand kunnen de varenrouwmuggen geen eitjes afzetten. 

Potgrond die bestaat uit kokos bestanddelen is voor varenrouwmuggen  minder aantrekkelijk!

(Te)veel water geven werkt in het voordeel van de varenrouwmug. 

Pas op met de aanschaf/ aanvoer van (pot) grond van onduidelijke herkomst!

 

 

Aaltjes(nematoden)

 

Aaltjes zijn kleine rondwormen die zo klein zijn, dat ze alleen met een microscoop te zien zijn. Er zijn veel soorten en ze komen in grote aantallen voor. In gewone tuingrond

leven er vele miljoenen.

Er  zijn aaltjes (Steinernema feltiae) te  koop, die de larven van varenrouwmug binnendringen en  de larven laten afsterven. Deze aaltjes zijn ook effectief in het bestrijden van aardrupsen en sommige keversoorten. 

Diverse leveranciers bieden aaltjes te koop aan.  Volg nauwgezet de aanwijzingen.

Toedienen met de gieter is mogelijk, maar met een eenvoudige drukspuit is de vloeistof met de aaltjes makkelijker over een groter oppervlak te verdelen.

Er zijn ook aaltjes te koop tegen  onder andere naaktslakken.

Copyright @ jeugrubbenhof