Löss

 

Löss is een grondsoort met diverse goede eigenschappen: 

  • Vruchtbaar  
  • Water vast houdend en tegelijk redelijk drainerend
  • Gelijkmatig van korrelgrootte
  • Bufferend vermogen van voedingsstoffen
  • Van nature geschikt voor gewassen met een voorkeur voor neutrale of basische bodem (nagenoeg alle soorten groente en fruit), bij uitstek geschikt voor wijn- en fruitboomgaarden.

 

Löss is een hoofdbestanddeel van de grond in Jeugrubbenhof. In de loop van de jaren is de teellaag verrijkt met humus.  

 

Het bodemleven (bacteriën, schimmels) zorgt voor het afbreken van afgestorven plantaardig en dierlijk leven en daardoor ontstaat humus. Door regelmatig te bemesten met organische mest (van bijvoorbeeld kippen, paarden of runderen) en het gebruiken van compost wordt het bodemleven geactiveerd. Het humusgehalte van de grond neemt toe. Veel humus in de bodem zorgt voor: 

  • Een kruimelstructuur van de grond, de grond is luchtig, houdt water vast en warmt in het voorjaar snel op
  • Bufferend vermogen. Voedingsstoffen worden vastgehouden en komen geleidelijk beschikbaar. Plantenwortels kunnen geen organische mest of compost als zodanig opnemen.  Mest en compost moeten eerst door het bodemleven worden afgebroken tot voor de planten opneembare elementen. Daarbij spelen onder meer water, zuurstof, en temperatuur een rol. 
Löss is een waardevolle grondsoort en verrijkt met  de goede kwaliteiten van humus zijn de tuinen in de Jeugrubbenhof voorzien van een vruchtbare en goed te bewerken bodem.

Om de lössrijke grond makkelijker te kunnen bewerken, kan grofkorrelig zand (brekerzand) door de bovenlaag worden gemengd. De grond draineert dan beter, maar droogt ook sneller uit. Zanderige grond warmt sneller op, maar koelt ’s nachts ook sneller af.

 

In hoeverre is het nodig om van nature vruchtbare grond nog extra te bemesten?

Allereerst is het voor de hobby-tuinder van belang om te beseffen, dat de geteelde groenten niet naar de veiling gaan. Prei hoeft niet uitzonderlijk dik en groot te zijn, de smaak moet goed zijn. Overbemesting levert “plofpreien”, die wel veel gewicht en volume hebben, maar nauwelijks smaak.

Bedenk dat planten maar een beperkt deel van de bemesting benutten; zeker bij anorganische mest spoelt een (groot) deel uit. De commercie speelt handig in op de vraag naar plantenvoeding; er is een heel scala aan producten te koop. Niet alles wat wordt aangeprezen, is strikt genomen noodzakelijk.

De basis voor de hobby-tuinder ligt in een natuurlijke, duurzame en ecologisch verantwoorde aanpak. Met compost, organische mest en handig gebruik maken van vlinderbloemigen, groenbemesting en gezond verstand kom je een heel eind.

 

Zo’n 7000 jaar geleden wisten de eerste boeren in Nederland, de Bandkeramiekers, ook al dat de Zuid-Limburgse grond erg vruchtbaar was. En dat in de tijd van de Flintstones, het stenen tijdperk!

Copyright @ jeugrubbenhof