Hoornaar


Je kunt een hoornaar ontmoeten in de Jeugrubbenhof.


Wat is een hoornaar?
Hoornaars zijn reusachtige wespen. Ze zijn bijna dubbel zo groot als gewone wespen. Hoornaars zien er indrukwekkend uit. Ze stellen geen belang in mensen en zijn niet agressief. Ze zijn van grote waarde in de groente/fruittuin, omdat ze plaaginsecten opruimen.


Hoe leven hoornaars?
Jonge, bevruchte koninginnen overwinteren. In het voorjaar zoeken deze koninginnen een geschikte plek voor een nest. De koningin legt eitjes. Daaruit ontstaan larven, die uiteindelijk werksters (vrouwelijke hoornaars) opleveren. Zodra er werksters zijn, beperkt de koningin haar taak tot het leggen van eitjes, waaruit meer werksters ontstaan.
In het najaar ontstaat een generatie jonge koninginnen en mannelijke hoornaars. Jonge koninginnen paren met mannetjes. Alleen jonge bevruchte koninginnen overwinteren. Oude koninginnen, werksters en mannelijke hoornaars sterven laat in het najaar.


Wat eten hoornaars?
Hoornaars jagen op andere insecten, niet alleen overdag maar soms ook ’s nachts. Ze ruimen ook dode insecten op. Grote insecten zoals libellen en grote nachtvlinders zijn voor een hoornaar geen probleem.


Kan een hoornaar steken?
Dat kan, maar het gebeurt niet snel en niet vaak. De angel van een hoornaar is glad en langer dan van een gewone wesp. Anders dan een bij of hommel kan een hoornaar vaker dan één keer steken. Een hoornaar steekt dieper en de steek levert een forse zwelling op. Verwijder daarom na een steek zo snel mogelijk sieraden zoals ringen. Bij een steek in hals/nek/gezicht is het verstandig een arts te raadplegen. Ook bij een allergische reactie: arts raadplegen.


Hoe vermijd ik een steek van een hoornaar?
Blijf uit de buurt van het nest van de hoornaars. Meestal is dat nest te vinden hoog in een holle boom. Soms in een nestkast voor vogels. Hoornaars zijn gewend aan onbelemmerde start- en landingsbanen van en naar het nest. Meestal levert de plek van het nest geen enkel probleem op voor mensen.
Geregeld zijn hoornaars te vinden in de tuinen van de Jeugrubbenhof. Ze zijn vriendelijker dan gewone wespen. Hoornaars zoeken soms in onze tuinen naar andere insecten. Soms kom je toevallig een hoornaar tegen. Blijf dan rustig, beweeg niet of langzaam en kijk hoe de hoornaar verder gaat met de zoektocht naar voedsel.


Hoe herken ik een hoornaar?
Een Europese hoornaar lijkt op een grote wesp. De kleuren geel (achterlijf) en roodbruin (borst) overheersen.
De afgelopen jaren duikt wel eens een Aziatische hoornaar op. De overheersende kleur is zwart, de uiteinden van de poten zijn geel. Deze soort geldt als een ongewenste soort.
Er is ook een grote zweefvlieg, die lijkt op een hoornaar. Deze zweefvlieg (de stadsreus) kan als een kolibrie stil hangen in de lucht.
En er is een vlinder, die lijkt op een hoornaar. Raar, maar waar, het is de hoornaarvlinder.

Aziatische hoornaar

Hoornaar

Copyright @ jeugrubbenhof