Onkruid

In onze sier- of groentetuinen maken we bewuste keuzes. Verantwoord en zorgvuldig omgaan met al wat leeft mag daarbij het uitgangspunt zijn. En elk (on)kruid vervult een eigen rol in het ecologische systeem.
Onkruid zijn ongewenste planten, die je niet in de tuin wil.

Naar levensduur gemeten zijn er drie groepen onkruid:

• Eénjarige soorten
• Tweejarige soorten
• Overblijvende soorten


Eénjarige soorten


Dit zijn kortlevende soorten. De cyclus van kieming, groei, bloei en vorming van zaden gaat razend snel. Er zijn vaak meer opeenvolgende generaties in betrekkelijk korte tijd. Een mooi voorbeeld van deze groep planten is Poa annua, het straatgras. Meteen achter de poort is dit gras in het grind van de Jeugrubbenhof in elk jaargetijde te vinden. Pas gekiemde grasplantjes staan tussen volgroeide graspolletjes, die rijpe zaden dragen.
In de tuinen zijn allerlei eenjarige soorten te vinden o.a.: Gewoon kruiskruid, Guichelheil, Harig vingergras, Herderstasje, Kleine brandnetel, Knopkruid.


Het is wijs om deze soorten te verwijderen, voordat er zaden zijn gevormd. Schoffelen dient op tijd te gebeuren, ook vóór de zaadvorming. Het afvoeren van planten die (bijna) rijpe zaden bevatten bespaart werk in de toekomst!
        

         Kruiskruid                      Herderstasje                       Knopkruid


Klik Tweejarige soorten.

Klik Overblijvende soorten.

Copyright @ jeugrubbenhof