AndijvieCichorium endivia, andijvie, behoort tot de familie van de samengesteldbloemigen, de Asteraceae. Wilde cichorei is een ander familielid.
Ook groenlof, roodlof en witlof zijn Cichorium soorten. Deze gezonde soorten groente zijn makkelijk te telen, stellen geen hoge eisen aan de grond en nemen genoegen met een teeltwisseling van drie jaar.
Lichtkiemers
Andijvie en verwante soorten zijn lichtkiemers. De zaden hebben licht nodig om tot ontkieming over te kunnen gaan. Na het zaaien is het wijs om de zaden niet of nauwelijks te bedekken. Als de zaden te diep in de grond liggen, blijft kieming achterwege.
Het is handig om andijvie in een rij te zaaien en aan weerszijden voldoende ruimte te laten. Als de plantjes groot genoeg zijn, is uitdunnen noodzakelijk, de uitgedunde plantjes vinden een plek naast de rij, waarin is gezaaid.
Met tussenpozen zaaien in kleine hoeveelheden zorgt voor latere spreiding van oogst.


Rassen andijvie
Naar groeivorm kun je andijvie verdelen in rassen met gekruld of breed blad.
Qua groeiperiode zijn er voorjaar/voorzomer rassen en nazomer/herfst rassen. Kies dus voor elke periode het juiste ras.
Zaaien na de langste dag (rond 21 juni) geeft wat meer zekerheid, dat de andijvieplanten niet inderhaast gaan bloeien (gaan schieten). Dat risico is groter bij een aanhoudende periode van droog, warm weer.


Copyright @ jeugrubbenhof