doelstelling

Home Nieuwtjes Tuinverdeling Huish. Reglement Tuintips Foto's Video's doelstelling leden login Contact & route Aktueel

                   ©Tuindersvereniging “Jeugrubbenhof” 

Doelstelling

 

Wie we zijn en wat we willen

Ons tuincomplex “Jeugrubbenhof” ligt in Hoensbroek (gemeente Heerlen) aan de rand van een eeuwenoud hellingbos, het Jeugrubbebos.

Het complex was vroeger landbouwgrond en is nu eigendom van de gemeente, die het aan onze vereniging verhuurt. Het complex is niet opengesteld voor publiek. De voorzieningen op het terrein zijn eenvoudig, maar functioneel. Voor het complex is voldoende parkeergelegenheid. Bij de toegangspoort is een klein half open gebouwtje, dat gebruikt wordt als schuilhut, als ontmoetingsplaats voor tuinders en voor de opslag van verenigingsmateriaal. Vanaf de toegangspoort loopt een verhard pad, met enkele zijpaden, naar de achterzijde van de tuin. Langs de paden is afrasteringdraad gespannen met een poortje naar elk tuintje. Op het hele terrein kunnen tuinders leidingwater gebruiken.

Het complex is verdeeld in 70 tuintjes, elk ongeveer 100 m2 groot. De tuinders bewerken de vruchtbare kleigrond. Velen telen een mix van groenten, fruit en siergewassen en streven naar het biologisch kweken ervan. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden zo weinig mogelijk gebruikt. Sommige tuinders hebben zelf en voor eigen rekening een tunnel of kas geplaatst.

We willen begrip voor de natuur en de kennis erover doorgeven door met elkaar te praten, te kweken en naar informatiebronnen te verwijzen. Het bestuur stimuleert de onderlinge hulpvaardigheid en de onderlinge saamhorigheid. Zo worden herstelwerkzaamheden en verbeteringen in het tuincomplex onder regie van het bestuur door de tuinders samen aangepakt.

Het bestuur vergadert zes keer per jaar. In het najaar is de Ledenvergadering, waar de leden het beleid, de financiële verantwoording en de begroting bespreken.

Het lidmaatschap van Jeugrubbenhof

Iedereen die zijn eigen groenten wil kweken en die liefde heeft voor wat groeit en bloeit kan lid worden van onze vereniging. Iedereen die wil leren tuinieren is welkom. We zijn geen profs, ook wij hebben het moeten leren met vallen en opstaan.

Ieder lid ontvangt het Huishoudelijk Reglement. Daarin staan de rechten en de plichten van de leden van de tuindersvereniging Jeugrubbenhof.

Het huren van een tuin kost jaarlijks € 45,00, inclusief water en contributie. Een nieuw lid betaalt eenmalig het inschrijfgeld van € 23,00 en € 35,00 borg voor de sleutel van de toegangspoort.

Geïnteresseerde nieuwe leden worden op een wachtlijst geplaatst.