Ambrosia, wat is dat?

Ambrosia is een eenjarige plant die 20 tot 150 centimeter groot kan worden. In Nederland komen twee soorten steeds vaker voor: Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia) en Driedelige Ambrosia (Ambrosia trifida). De plant bloeit van eind augustus tot en met oktober. De groengrijze bloemen zijn maar 3mm groot en groeien in een aar. Specifieke kenmerken met foto's van Alsemambrosia kunt u vinden op www.ambrosiavrij.nu.

Hooikoortsplant

Ambrosia wordt ook wel hooikoortsplant genoemd. Dit geeft al aan dat de plant hooikoorts-klachten kan veroorzaken. Tijdens de bloei komen grote hoeveelheden pollen vrij. Deze pollen zijn zeer sterk allergeen wat betekent dat ze snel hooikoorts-klachten veroorzaken. De plant bloeit daarbij laat, vanaf eind augustus tot en met oktober, waardoor het huidige hooikoortsseizoen met 2 maanden verlengd kan worden.

Alleen op bezoek

Ambrosia komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en is onopzettelijk (o.a. met hooi) in Europa geintroduceerd. De plant komt al sinds 1857 voor in Nederland, maar was tot nu toe alleen maar 'op bezoek'. Het klimaat in Nederland was niet geschikt voor Ambrosia om zaad te produceren en zich blijvend in ons land te vestigen. Door het veranderende klimaat kan Ambrosia zich nu wel vestigen en vermeerderen. Door nu actie te ondernemen, kunt u eraan bijdragen dat de plant zich niet definitiefvestigt in Nederland.

Ook in uw tuin! 

In Nederland komt Ambrosia voornamelijk voor in tuinen, op plaatsen waar vogelvoer is gestrooid. Vetbollen en strooivoer, maar ook kippen- of duivenvoer kunnen zaden van Ambrosia bevatten. Heeft u (of wellicht de bewoner voor u) de afgelopen jaren de vogels in uw tuin gevoerd? Dan is het mogelijk dat op die plek Ambrosia voorkomt.

 

                              

 Het blad                                                                   de plant

Wist u dat ...

- Een ambrosiaplant tot 3000 zaden per jaar kan produceren?

- Deze zaden 40 jaar lang kiemkrachtig kunnen blijven?

 

Wat kunt u doen?

U kunt op twee manieren bijdragen aan de aanpak van Ambrosia:

1. waarnemingen van Ambrosia melden en

2. aanwezige planten in uw tuin bestrijden.

 

Waarnemingen melden

Hebt u Ambrosia gezien in uw tuin of ergens anders, dan is het erg waardevol als u deze waarnemingen meldt.

Met uw waarnemingen kunnen we de ontwikkeling van Ambrosia in Nederland volgen.

Verder kunnen bijvoorbeeld gemeentes met deze waarnemingen Ambrosia gaan bestrijden.

Uw waarnemingen kunt u melden op www.natuurkalender.nl (Ga naar Hooikoorts  Ambrosia. Onderaan die pagina vindt u de 'waanemingenpagina').

Op www.ambrosiavrij.nu vindt u de directe link naar de waarnemingenpagina.

 Ambrosia bestrijden in uw tuin

Door Ambrosia in uw tuin te bestrijden kunt u ook helpen om definitieve vestiging van Ambrosia in Nederland te voorkomen:

Geen hooikoorts jaarrond, trek Ambrosia uit de grond! 

                             

De bloem                                                                              De stengel

 

Colofon

Dit is een uitgave van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nieuwe VWA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Productie / redactie

Maatschap voor Communicatie, Utrecht CLM, Culemborg Ontwerp OSAGE , Utrecht Fotografie planten www.ambrosia.ch, nieuwe VWA, divisie Plant Omslagbeeld Regina Baeker (Ministerium fur Landliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg)

Dit is een uitgave van de nieuwe VWA (De AID, PD en VWA bouwen aan een nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Voorkom hooikoorts het hele jaar rond, trek Ambrosia uit de grond.

Voor het doorgeven van vindplaatsen van

Ambrosia ga naar www.natuurkalender.nl

Voor meer informatie zie www.ambrosiavrij.nu

 Voor meer informatie zie www.ambrosiavrij.nu

Stap 1 >

Trek de plant voor de bloei uit de grond

De meest effectieve bestrijdingsmethode van Ambrosia is het handmatig uittrekken van de planten, met wortel en al. Het is belangrijk om dit te doen voordat de planten bloeien, zodat er geen pollen loskomen en de plant geen zaad kan vormen. Begin augustus is de plant meestal groot genoeg om te herkennen en bloeit dan nog niet. Verwijdert u toch planten in het bloeiseizoen, doe dat dan in de namiddag, omdat de meeste ambrosia-pollen vrijkomen in de ochtend. Als het niet gelukt is om de plant met wortel en al te verwijderen, dan kan de plant snel weer uitlopen. Probeer daarom nieuw uitgelopen planten opnieuw in zijn geheel te verwijderen.

Stap 2 >

In een afgesloten zak in de vuilnisbak

De planten die u uit de grond hebt getrokken, kunt u het beste in een afgesloten plastic zak stoppen. Doe deze zak bij het huishoudelijk afval (grijze container). Doe Ambrosiaplanten niet in de groencontainer, het risico is dan groot dat ambrosiazaden alsnog worden verspreid (bijvoorbeeld via compost).

Teveel om uit te trekken?

Heeft u zoveel ambrosiaplanten in de tuin dat handmatig verwijderen echt niet meer mogelijk is, dan kunt u de Ambrosiaplanten ook maaien. Het beste maaimoment is begin september. Maait u de planten eerder weg, dan kunnen de planten weer uitgroeien en alsnog zaden produceren. Maait u later, dan kunnen de gevormde zaden zich verspreiden. Op plekken waar veel ambrosia staat, moet de maaihoogte 2 tot 6 cm zijn. Staan de ambrosiaplanten in een dicht grasveld, dan is 10 cm een goede maaihoogte. Het gras voorkomt vervolgens dat de Ambrosiaplanten weer gaan groeien. Komen er toch weer planten op, maai dan een tweede keer.

Voorkomen is beter dan genezen

Om verdere introductie van Ambrosia door vogelvoer te voorkomen, maakt de overheid afspraken met producenten en verkopers van vogelvoer (Convenant Ambrosia). Zij moeten ervoor zorgen dat vogelvoer binnen enkele jaren vrij is van Ambrosia zaden. Door dit vogelvoer te kopen (te herkennen aan het logo) voorkomt u verspreiding van ambrosia.

Sommige planten lijken erg op Ambrosia, bijvoorbeeld Boerenwormkruid en Bijvoet.

 

                                      

Bijvoet                                                 Boerenwormkruid

 

Bladeren van Bijvoet zijn grijs aan de onderkant, Ambrosia is groen.

Het blad van Boerenwormkruid is anders van vorm en de stengel is roodachtig.